UPCOMING EVENTS

Bharat Natya Mandir, Pune 

Tabla : Pt. Pandurang Mukhade

Harmonium : Sri. Suyog Kundalkar

10th August 2022

21st August 2022

Vishnu Digambar Jayanti Samaroh

 

New Delhi

Tabla : Pt. Suresh Talwalkar

Harmonium : Sri. Vinay Mishra