top of page
Ulhas Kashalkar

Pune, India

 

Email: ukashalkar@gmail.com

Credits

Jayanta Chatterji

Pandit Firoz Dastur Memorial Foundation

 

Photography

Darshan Olkar  |  Dilip Bhojane  |  Neha Karnik

Prabhu Prakash  |  Prateek Mukund  |  Amod Pradhan|

Kiran Khambete |  Amarnath Dutta  |  Rajan Raju

 

Articles

Deepak Raja  |  Sumana Ramanan

Prakash Wadhera  |  Amit Mukerjee |  Asavari Chiplunkar

Kuldeep Kumar  |  Amarendra Dhaneshwar

Meena Banerjee  |  Shanta Gokhale  |  G Swaminathan

S Ravi  |  Jitendra Pratap  |  Nilaksha Gupta

 

Design and Development

Skanda , Anagha

bottom of page